SATILDI

Obje

59 X 39 cm ebadında Çerçevede Kültür bakanlığının hazırladığı Baskı seri 2. 023 numaralı Bedri Rahmi Eyüboğlu imzalı Tophane tablosu