Obje

59 X 39 cm ebadında Çerçevede Kültür bakanlığının hazırladığı Baskı seri 2. 023 numaralı Şeref Akdik imzalı Balıkçılar tablosu