Cumhuriyet Damgalı

1924 Lozan Sulh Antlaşması İlk 5 Valör Damgalı