Cumhuriyet Damgasız

1956 Yılına ait 2 blok Kabartma Atatürk + Kalkınan Türkiye MNH